top of page

Psihologinja

Kaja Manca Cerar

Kot predšolski deklici, so se mi v spomin najbolj vtisnile moje misli. Po tem sem že kot otrok načrtno spremljala svoje misli, občutke in vedenje drugih. To me je proti koncu osnovne šole pripeljalo do prebiranja literature očetov psihologije in psihoterapije - psihoanalitika S. Freuda in C. G. Junga. Spomnim se, kako so me njihove teorije hkrati fascinirale in pretresle. Tako je bilo najbolj naravno, da sem po zaključeni gimnaziji vpisala študij psihologije. Najprej sem se zaradi življenjskih izkušenj usmerila v zdravstveno psihologijo telesnih bolezni, kasneje pa me je bolj pritegnilo področje čustvenih in vedenjskih motenj. Od takrat se nenehno izobražujem tako na področju psihodiagnostike kot psihoterapije, predvsem s poudarkom na področju otrok in mladostnikov za kar opravljam tudi specializacijo iz klinične psihologije. Poleg moje poklicne poti, pa sem predvsem ženska, hčerka, mati čudovite deklice, partnerka, prijateljica in navdušenka nad naravo, potovanji v neznane kraje, vsemi vrstami športa (tudi adrenalinskimi) in predvsem globokimi iskrenimi pogovori.

Pri svojem psihoterapevtskem delu za osnovo uporabljam teorijo relacijske transakcijske analize z elementi čuječnosti, vedenjsko kognitivne terapije in dela s kreativnimi mediji.

Personar slika Kaja.jpg

Izobrazba:

4-letna specializacija iz klinične psihologije (2019-v teku)

Dodiplomski in magistrski študijski program psihologije na Univerzi v Ljubljani, 2011-2016

Zaključen 4-letni specialistični študij integrativne transakcijsko analitične psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, 2014-2018

Praktikum I vedenjsko-kognitivne terapije na Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije, 2020

Praktikum II vedenjsko-kognitivne terapije na Društvu za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije, 2021-2023

Izobraževanje za igralnega terapevta (pri Felicii Caroll, West Coast Institute) april 2019, april 2021

Strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja, 2018

Strokovni izpit za psihologe v zdravstvu, 2019

Moje vrednote, filozofija in poslanstvo.

Moje vrednote temeljijo na osnovnih predpostavkah transakcijsko analitične psihoterapije:

- Ljudje so v redu.

- Vsak človek ima sposobnost razmišljanja (razen v primerih težjih motenj v duševnem razvoju in napredovanih nevrodegenerativnih motenj).

- Ljudje sami odločajo o svoji usodi in te odločitve se lahko spremenijo.

Prizadevamo si odkriti bistvo v vsakem posamezniku in mu pomagati, da lahko le to izrazi v sozvocju s svojo okolico in bližnjimi. Pomembna nam je kvaliteta bivanja za vsakega posebaj, ne pa brezglavo sledenje "standardom", ki jih narekuje družba in marketing.

Želim si, da bi lahko tako odrasli kot otroci in mladostniki "prisluhnili besedam svoje duše" kot pravi beseda PERSONARE in bili slišani.

Strokovnost

Pri svojem delu upoštevam načela Etičnega kodeksa psihologov Slovenije in Etičnega kodeksa društva Sinta. Etično ravnanje zajema tudi spoštovanje Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o zdravstveni dejavnosti ter Zakona o varovanju pacientovih pravic.

Vse psihoterapevtske obravnave opravljam pod supervizijo učiteljice in supervizorke transakcijsko analitične smeri Barbare Repinc Zupančič, PTSTA in mentorja v zdravstvu specialista klinične psihologije.

Sem članica strokovnih organizacij:

- Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

- Društvo SINTA (Društvo integrativnih terapevtov in terapevtov transakcijske analize)

Zaupnost

Vse kar se zgodi ali izreče med svetovanjem ali psihoterapijo ostane zaupno, razen v primeru, ko psiholog presodi, da je ogroženo vaše življenje ali življenje druge osebe ali da gre za možno zlorabo otroka. Takrat je dolžan prelomiti dogovor o zaupnosti in o situaciji obvestiti ustrezne službe.

O svojem delu redno poročam svojemu supervizorju, ki pa je prav tako zavezan k molčečnosti.

Informacije ostanejo zaupne tudi po zaključku obravnave.

bottom of page